Naudingi straipsniai

Čia rasite naudingos informacijos advokatų, teismų sprendimų ir kitomis temomis.

Užsukite į svetainę dažiau ir gaukite vertingas naujienas pirmieji

Tėvystės atostogos, darbo vietos išsaugojimas ir papildomas darbas auginant vaiką

Klausimas: Mano gyvenimo draugė pagimdė sūnų. Iki tol ji niekur nedirbo, dėl to ir šiuo metu negauna jokių pajamų. Mėnesiui esu atostogose ir svarstau galimybę išeiti tėvystės atostogų visiems metams ar net dvejiems. Ar man turi būti saugoma darbo vieta dabartinėje darbovietėje? Kurį laiką? Jeigu ne, gal galiu dirbti antrus metus ir gauti 40 proc. dydžio pašalpą?

Specialistų komentaras:

Pagal šeimos pasirinkimą motinai (įmotei), tėvui (įtėviui), senelei, seneliui arba kitiems giminaičiams, faktiškai auginantiems vaiką, taip pat darbuotojui, paskirtam vaiko globėju, suteikiamos atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai. Per šį atostogų laikotarpį paliekama darbo vieta (pareigos), išskyrus atvejus, kai įmonė visiškai likviduojama. Darbuotojas, ketinantis pasinaudoti šiomis atostogomis pagal šio straipsnio 1 dalį ar grįžti į darbą joms nepasibaigus, apie tai raštu privalo įspėti darbdavį ne vėliau kaip prieš keturiolika dienų. Lietuvos Respublikos darbo kodekso 131 str. 1 d. 1 p. numatyta, kad draudžiama įspėti apie darbo sutarties nutraukimą ir atleisti iš darbo darbuotoją jo atostogų metu, išskyrus šio Kodekso 136 straipsnio 1 dalyje nustatytus atvejus (atvejai, kai darbo sutartį galima nutraukti be įspėjimo). Atsižvelgiant į tai, kad Jūs planuojate dvejiems metams eiti tėvystės atostogų, minėtu atostogų laikotarpiu pagal bendrąją taisyklę Jus yra draudžiama atleisti.
Motinystės (tėvystės) pašalpos dydis nuo nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos, kol vaikui sueis vieni metai, yra 100 procentų pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio, jeigu apdraustasis pasirenka gauti šią pašalpą, kol vaikui sueis vieneri metai. Jeigu apdraustasis pasirenka gauti motinystės (tėvystės) pašalpą, kol vaikui sueis dveji metai, šios pašalpos dydis nuo nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos, kol vaikui sueis vieneri metai, yra 70 procentų, o kol vaikui sueis dveji metai, – 40 procentų pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio. Antraisiais vaiko auginimo metais motinystės (tėvystės) pašalpa mokama nepriklausomai nuo tuo metu gautų pajamų ir (ar) pašalpų. Taigi, antraisiais vaiko auginimo metais Jūs turite teisę dirbti ir gauti darbo pajamas bei gauti 40 procentų Jūsų kompensuojamo darbo užmokesčio.