Naudingi straipsniai

Čia rasite naudingos informacijos advokatų, teismų sprendimų ir kitomis temomis.

Užsukite į svetainę dažiau ir gaukite vertingas naujienas pirmieji

Pašalpos ir tėvystės atostogos gimus nesantuokiniam vaikui

Klausimas: Šiuo metu nedirbu ir laukiuosi kūdikio. Iki jo gimimo ketiname susituokti. Ar gausiu pašalpą? O gal gali vyras išeiti tėvystės atostogų ir dirbti papildomai?

Specialistų komentaras:

Gimus vaikui, teisę į pašalpą, vaiko priežiūros atostogų metu, turi lygiomis teisėmis, tiek motina, tiek tėvas. Lietuvos Respublikos darbo kodekso 180 straipsnio 1 dalis numato, jog pagal šeimos pasirinkimą motinai (įmotei), tėvui (įtėviui), senelei, seneliui arba kitiems giminaičiams, faktiškai auginantiems vaiką, taip pat darbuotojui, paskirtam vaiko globėju, suteikiamos atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai.

Išėjus nėštumo ir gimdymo atostogų, tėvystės atostogų ar atostogų vaikui prižiūrėti, darbuotojui yra suteikiama pašalpa, kuri yra skaičiuojama pagal paskutinių 12 mėnesių socialinio draudimo stažą. Tai laikotarpis, per kurį pagal įstatymus turėjo būti mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos. Taigi, jei per paskutinius dvylika mėnesių Jūs ar Jūsų darbdavys mokėjo valstybinio socialinio draudimo įmokas, pašalpą gausite.

Atkreiptinas dėmesys, jog nėra būtina susituokti, kad būtų galima išeiti vaiko priežiūros atostogų, pakanka, kad vaiko gimimo liudijime būtų įrašas apie tėvą.

Taip pat įstatymas numato nėštumo ir gimdymo atostogas, tėvystės atostogas bei atostogas vaikui prižiūrėti, tačiau visais atvejais darbuotojas turi teisę po šių atostogų grįžti į tą pačią ar lygiavertę darbo vietą (pareigas) ne mažiau palankiomis sąlygomis, įskaitant darbo užmokestį, ir naudotis visomis geresnėmis sąlygomis, įskaitant darbo užmokestį, į kurias jis būtų turėjęs teisę, jeigu būtų dirbęs.

Jeigu Jūsų sutuoktinis pasinaudotų teise į atostogas vaikui prižiūrėti, įstatymas nedraudžia jam dirbti kitą darbą, tačiau bus mokamas tik dalis priklausančios pašalpos, kurią sudarys mokėtinos pašalpos ir gaunamo darbo užmokesčio skirtumas.