Naudingi straipsniai

Čia rasite naudingos informacijos advokatų, teismų sprendimų ir kitomis temomis.

Užsukite į svetainę dažiau ir gaukite vertingas naujienas pirmieji

Kaip elgtis įvykus autoįvykiui? Kas atlygina nuostolius?

Klausimas: Autoįvykio metu (į mano automobilį atsimušė kita transporto priemonė) smarkiai nukentėjo bagažinėje vežta brangi fotoaparatūra. Abi transporto priemonės draustos CAD. Ar draudimas suremontuos automobilį, ar atlygins ir kitus patirtus nuostolius? Kaip elgtis tokio įvykio metu?

Specialistų komentaras:

Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas užtikrina, kad asmuo, apdraudęs savo turtinį interesą, visiškai ar iš dalies išvengtų neigiamų turtinių padarinių. Šios sutarties ypatumas yra tas, kad draudėjai negali pasirinkti, sudaryti šią sutartį ar ne, nes visos naudojamos transporto priemonės turi būti apdraustos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu (TPVCAPDĮ 4 straipsnio 1 dalis). Šis draudimas galioja naudojamai transporto priemonei ir joje esantiems asmenims, turtui bei kitam tos transporto priemonės draudėjo ar savininko turtui, draudimo suma yra 5 000 000 eurų dėl žalos asmeniui (tarp jų 5 000 eurų dėl neturtinės žalos) ir 1 000 000 eurų dėl žalos turtui dėl vieno eismo įvykio Lietuvos Respublikos teritorijoje, nepaisant to, kiek yra nukentėjusių trečiųjų asmenų. Draudikas neturi teisės draudimo sutartyje nustatyti sumos, kuria draudžiamojo įvykio atveju būtų sumažinama mokama išmoka.
Įvykus draudžiamajam įvykiui, kurio metu savo civilinę atsakomybę apsidraudęs asmuo padaro kitam asmeniui žalos, nukentėjusysis įgyja teisę reikalauti ją atlyginti. Reikalavimas atlyginti žalą gali būti pareiškiamas tiek žalą padariusiam asmeniui, tiek jo atsakomybę apdraudusiam draudimui.
Jeigu reikalavimas atlyginti žalą pareiškiamas tiesiogiai žalą padariusiam asmeniui (pvz., kai nukentėjusiajam ir jo daiktams padarytos žalos dydis viršija draudiko išmokėtą draudimo išmokos sumą), taikytinos deliktinę atsakomybę reglamentuojančios teisės normos, ir žala atlyginama bendraisiais pagrindais numatytais Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso XXII skyriuje teismo keliu.
Tačiau kai nukentėjęs asmuo su reikalavimu atlyginti žalą per vienerius metus kreipiasi į žalą padariusio asmens civilinės atsakomybės draudimą, draudimas turi atlyginti nukentėjusiojo patirtą žalą. Tiesa, draudikas, atlyginęs nukentėjusiam asmeniui patirtą žalą, išmokėdamas draudimo išmoką, įgyja teisę reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens, o jeigu šis apsidraudęs civilinę atsakomybę – iš jo draudiko.