Naudingi straipsniai

Čia rasite naudingos informacijos advokatų, teismų sprendimų ir kitomis temomis.

Užsukite į svetainę dažiau ir gaukite vertingas naujienas pirmieji

Palikimo priėmimo terminai

Klausimas: Po mano tėvo mirties, nežinojau, kad yra 3 mėnesių terminas palikimui priimti ir į notarą per šį terminą nesikreipiau, testamento tėtis nebuvo sudaręs. Brolių ir seserų neturiu. Niekas kitas per šį laikotarpį palikimo nepriėmė. Ar man yra dar galimybė priimti savo tėvo palikimą?

Specialistų komentaras:

Įstatyme yra nustatytas terminas palikimui priimti, t. y. 3 mėnesiai nuo palikimo atsiradimo (palikėjo mirties) dienos. Dažnai pasitaiko atvejų, kai asmenys praleidžia šį terminą palikimui priimti, todėl vėliau tenka kreiptis į teismą.
Pirma, įpėdinis praleidęs terminą palikimui priimti, gali kreiptis į teismą dėl įstatyme nustatyto termino palikimui priimti atnaujinimo. Teismas terminą palikimui priimti gali atnaujinti tik nustatęs svarbias priežastis, dėl kurių laiku nebuvo kreiptasi į notarą pagal palikimo atsiradimo vietą. Dažniausiai pasitaikančios priežastys termino pralikimui priimti paleidimui yra nežinojimas apie palikimo atsiradimą, teisinis neišprusimas, liga ar sunki sveikatos būklė, išvykimas į kitą valstybę, tyčinis fakto nuslėpimas apie teisę į palikimą ir kt.
Antra, įpėdinis gali priimti palikimą faktiškai pradėjęs valdyti palikėjo turtą, tačiau teismas turi nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą. Tai yra veiksmai, kuriais siekiama įgyti nuosavybės teises į palikėjui priklausiusį turtą. Įstatyme tiesiogiai nustatyta, kad įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, faktiškai pradėdamas jį valdyti, jeigu jis juo rūpinasi kaip savo (valdo, naudoja ir juo disponuoja, prižiūri, moka mokesčius ir pan.). Kadangi palikimo negalima priimti dalimis, tai įpėdinis, pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį, laikomas priėmusiu visą palikimą.