Naudingi straipsniai

Čia rasite naudingos informacijos advokatų, teismų sprendimų ir kitomis temomis.

Užsukite į svetainę dažiau ir gaukite vertingas naujienas pirmieji

Nemokus darbdavys, altyginimo išmokėjimas ir bankroto procedūra

Klausimas: Darbdavys keletą mėnesių moka ne pilną atlyginimą. Ar savo noru išeinant iš darbo darbdavys privalo sumokėti visų mėnesių nesumokėtą atlyginimą? Ar geriau laukti kol prasidės bankroto procedūra?

Specialistų komentaras:

Lietuvos Respublikos darbo kodekse (toliau – LR DK) yra nurodyti atvejai, kuomet darbuotojas savo iniciatyva gali nutraukti darbo sutartį. Vadovaujantis LR DK 128 str. 1 d. darbuotojui suteikiama teisė nutraukti darbo sutartį jeigu darbdavys nemoka daugiau kaip du mėnesius iš eilės viso darbo užmokesčio. Jūsų atveju darbdavys nemoka dalies atlyginimo, todėl Jūs, kaip savo pažeistų teisių gynimo priemone, galite pasinaudoti darbuotojui suteikiama teise laikinai sustabdyti darbo sutarties vykdymą, t.y. sustabdymo laikotarpiu galite neatlikti darbo funkcijų. Sustabdymas negali tęstis ilgiau negu tris mėnesius. Sustabdžius darbo sutarties vykdymą, darbdavys Jums privalėtų mokėti ne mažesnę kaip vienos minimalios mėnesinės algos dydžio kompensaciją už kiekvieną mėnesį.
LR DK 207 str. 1 d. nustatyta, kad kai dėl darbdavio kaltės yra vėluojama sumokėti darbo užmokestį ar kitas su darbo santykiais susijusias išmokas, kartu su jomis darbuotojui išmokami nustatyto dydžio delspinigiai. Darbuotoją atleidžiant iš darbo darbdavys privalo išmokėti visas darbuotojui priklausančias darbo užmokesčio sumas, todėl Jums nutraukiant darbo sutartį darbdavys privalės išmokėti darbo užmokestį ar kitas su darbo santykiais susijusias išmokas, kartu su jomis išmokant nustatyto dydžio delspinigius.
Taip pat nutraukiant darbo sutartį dėl nepriklausančių nuo darbuotojo aplinkybių darbuotojui, priklauso jo dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka jei įstatymai ar kolektyvinė sutartis nenustato kitaip. Jei darbdavys uždels išmokėdamas ir išeitinę kompensaciją, Jums už uždelstą laiką priklausys vidutinis darbo užmokestis.
Jeigu minėtų pinigų sumų darbdavys Jums neišmokės nutraukiant darbo sutartį, Jūs turėsite teisę kreiptis į teismą.