Naudingi straipsniai

Čia rasite naudingos informacijos advokatų, teismų sprendimų ir kitomis temomis.

Užsukite į svetainę dažiau ir gaukite vertingas naujienas pirmieji

Kai kaimynai vakarais triukšmauja

Klausimas: Gyvename daugiabutyje, o virš mūsų – naujai atsikėlusi šeima su mažais vaikais. Nežinau kodėl, bet mūsų bute girdėti viskas, ką jie veikia, net kai vaikščioja, bėgioja vaikai, nukrenta koks daiktas ir pan. Ankščiau to nebūdavo, tačiau prieš atsikeliant šiems kaimynams, buvo atliktas remontas. Galbūt jo metu buvo kas nors pažeista? Ar galima kažkaip įpareigoti izoliuoti triukšmą? Pasikloti kilimus ar pan.?

Specialistų komentaras:

Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymas apibrėžia dienos, vakaro ir nakties metą. Dienos metas yra nuo 6 val. ryto iki 18 val., vakaro – nuo 18 iki 22 val., nakties – nuo 22 val. iki 6 val. ryto. Atsižvelgiant į minėtame įstatyme numatytus triukšmo ribinius dydžius, ramybė gyvenamosiose patalpose turi įsivyrauti nuo 18 val. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 183 straipsnyje nustatyta administracinė atsakomybė už viešosios rimties trikdymą gyvenamosiose patalpose vakaro ir nakties metu.
Pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą viešosios rimties trikdymas yra šauksmai, švilpimas, garsus dainavimas arba grojimas muzikos instrumentais bei kitokiais garsiniais aparatais ar kiti panašūs veiksmai gatvėse, aikštėse, parkuose, paplūdimiuose, viešajame transporte ir kitose viešosiose vietose, o vakare ir naktį – ir gyvenamosiose patalpose, įmonėse, įstaigose ar organizacijose, jeigu tai trikdo viešąją rimtį. Minėti veiksmai piliečiams arba pareigūnams užtraukia įspėjimą ar baudą iki 300 litų. Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už numatytus pažeidimus, užtraukia baudą nuo 300 iki 1000 litų. O pažeidimai, padaryti nepilnamečių nuo 14 iki 16 metų, tėvams ar globėjams (rūpintojams) užtraukia įspėjimą arba baudą iki 300 litų.
Jūs dėl kaimynų keliamo triukšmo galite kreiptis į policiją. Pareiškimas turi būti pateikiamas teritoriniam policijos komisariatui elektroniniu paštu, paprastu paštu ar tiesiogiai atvykus į policiją. Paminėtina, kad jei triukšmo metu buvo kviečiama policija, pareiškimas gali būti surašytas ir vietoje. Jei policija vengia važiuoti ar bausti asmenį – reiktų su skundu kreiptis į komisariato vadovą.
Tačiau visais atvejais reikia siekti gerų santykių su kaimynais ir bandyti spręsti kylančiais problemas taikiai – paprasčiausiai pasikalbėti. Kartais kaimynai net nežino, kad jų klausoma muzika, žaidžiantys vaikai ar skalbimo mašina trukdo kitiems gyventojams.