Naudingi straipsniai

Čia rasite naudingos informacijos advokatų, teismų sprendimų ir kitomis temomis.

Užsukite į svetainę dažiau ir gaukite vertingas naujienas pirmieji

Paveldėjimo teisės liudijimai

Klausimas: Po asmens mirties vienas iš paveldėtojų kreipėsi į notarų biurą dėl palikimo priėmimo. Kiti giminaičiai nesikreipė. Kokie yra tolimesni veiksmai, kad turtas taptų paveldėtojo, kuris kreipėsi, nuosavybe? Ar priklauso kokia nors turto dalis ir tiems, kurie dėl palikimo nesikreipė?

Specialistų komentaras:

Pagal Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 26 str. 1 d. 2 p., notaras išduoda paveldėjimo teisės liudijimus. Paveldėjimo teisės liudijimas yra oficialus palikimo priėmimo faktą ir teisę į palikimą patvirtinantis dokumentas. Įpėdiniai, paveldėję pagal įstatymą arba testamentą, gali prašyti palikimo atsiradimo vietos notarą išduoti paveldėjimo teisės liudijimą, kuris patvirtina Jūsų nuosavybės teisę į paveldėtą turtą.

Pažymėtina, kad paveldėjimas yra asmens teisė, o ne pareiga, todėl kreiptis dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo nėra privaloma. Kiti giminaičiai, kurie nepasinaudojo minėta teise ir per tris mėnesius nuo asmens mirties nesikreipė į notarą, galėtų teismo keliu nusistatyti juridinę reikšmę turintį faktą apie palikimo priėmimą faktinio valdymo būdu arba pratęsti terminą palikimui priimti kaip praleistą dėl svarbių priežasčių, tuomet Jūs dalyvautumėte bylos nagrinėjime kaip suinteresuota šalis. Pažymėtina, kad Jūs galite sutikti su termino palikimui priimti pratęsimu, tuomet pakaktų sutikimą pateikti paveldėjimo bylą vedančiam notarui.