Naudingi straipsniai

Čia rasite naudingos informacijos advokatų, teismų sprendimų ir kitomis temomis.

Užsukite į svetainę dažiau ir gaukite vertingas naujienas pirmieji

Ar atlyginimas laikomas bendru turtu po santuokos?

Klausimas: Susituokiau su vyru, ar mano atlyginimas laikomas bendru turtu po santuokos ir ar gali antstoliai išieškoti iš mano atlyginimo vyro skolas įgytas iki santuokos? Ką tokiu atveju daryti? Gal kuo greičiau sudaryti povedybinę sutartį?

Specialistų komentaras:

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas pateikia sąrašą turto, kuris yra laikomas asmenine sutuoktinių nuosavybe. Visas kitas turtas įgytas po santuokos sudarymo ir kuris nepripažįstamas asmenine sutuoktinių nuosavybe pagal civilinį kodeksą, pripažįstamas bendrąją jungtine sutuoktinių nuosavybe. Tarp bendrąją jungtinę sutuoktinių nuosavybę reguliuojančių teisės normų nurodyta, kad pajamos, gautos po santuokos sudarymo iš sutuoktinių ar vieno jų darbinės ar intelektinės veiklos, dividendai, taip pat pensijos, pašalpos bei kitokios išmokos, išskyrus tikslinės paskirties išmokas laikomi bendrąją jungtine sutuoktinių nuosavybe. Pagal bendrą taisyklę, iš bendro sutuoktinių turto negali būti tenkinamos sutuoktinių prievolės, kurios atsirado iki santuokos įregistravimo, išskyrus atvejus, kai išieškoma iš bendro turto sutuoktinio dalis. Esant aptartam teisiniam reguliavimui, antstoliai gali priverstinai vykdyti Jūsų sutuoktinio asmeninę prievolę iš Jūsų gaunamo darbo užmokesčio. Atsakant į jūsų klausimą dėl povedybinės sutarties, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad civilinis kodeksas draudžia sutarties šalims susitarimu pakeisti, apriboti ar panaikinti imperatyviasias įstatymo normas, todėl sutuoktiniai susitarimu negali apriboti išieškojimo iš bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės. Paprasčiausias, tačiau tuo pačiu ir kraštutiniu laikytinas Jūsų problemos sprendimo būdas yra separacija (sutuoktinių gyvenimo skyrium patvirtinimas). Teismui priėmus sprendimą dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium, Jūsų darbo užmokesčiui nebebūtų taikomas sutuoktinių turtui taikomas teisinis režimas. Galimi ir kiti šios problemos sprendimo būdai, tačiau tokiu atveju būtina detalesnė jūsų situacijos analizė.