Naudingi straipsniai

Čia rasite naudingos informacijos advokatų, teismų sprendimų ir kitomis temomis.

Užsukite į svetainę dažiau ir gaukite vertingas naujienas pirmieji

Jei parduotuvėje užkliudėte ir sudaužėte prekes

Klausimas: Mano mažametis vaikas parduotuvėje netyčia užkliudė ir sudaužė stiklinėje taroje supakuotas alyvuoges. Jos buvo sustatytos ant grindų, tarp lentynų, keliais aukštais. Buvo iškviesta policija. Ar dėl tokio įvykio man gali kilti administracinė atsakomybė, ar man reikia sumokėti už sudaužytą prekę.

Specialistų komentaras:

Aptariamu atveju, nesant tyčinio svetimo turto sunaikinimo ar sugadinimo, nei baudžiamoji, nei administracinė atsakomybė kilti negali.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 patvirtintos Mažmeninės prekybos taisyklės (Žin., 2013, Nr. 91-4525) nustato, kad prekių išdėstymo prekybos salėje sąlygos privalo atitikti teisės aktuose, gamintojo normatyviniuose dokumentuose nustatytas sąlygas. Jei prekės buvo išdėstytos netinkamai, pavyzdžiui, tarp prekybinių lentynų buvo siauras praėjimas, prekės buvo sudėtos netvarkingai ir neatsargiai, atsakomybę dėl sugadintos prekės turėtų prisiimti pardavėjas ir iš pirkėjo neturėtų būti reikalaujama atlyginti žalą. Tačiau, jei prekė sudaužoma tyčia, ar pirkėjas numeta ir sudaužo tinkamai išdėstytas prekes, jis turėtų atlyginti žalą. Atkreiptinas dėmesys, kad parduotuvės nuostatuose gali būti nustatyta, kad už netyčia sudaužytą prekę, pirkėjas mokėti neprivalo. Esant tokiai situacijai, pirkėjui žalos atlyginti nereikia.
Kadangi teisės aktai aiškiai nereglamentuoja, kas, sudaužius ar sugadinus prekę, turi atlyginti žalą, kiekvienu konkrečiu atveju priimti sprendimą dėl asmens atsakomybės ir žalos atlyginimo klausimo galima tik detaliai įvertinus visas aplinkybes bei situaciją.