• Advokatės Dianos Višinskienės kontora

  Advokatės Dianos Višinskienės kontora

  Profesionalūs teisininkai teikia konsultacijas, atstovauja visų instancijų teismuose, ikiteisminėse ginčų sprendimo procedūrose, arbitraže ir kituose alternatyviuose ginčų sprendimo procedūrose, derybose, valstybinės valdžios ir valdymo bei savivaldos institucijose bei teikia teisines paslaugas visose pagrindinėse teisės srityse
 • Migracijos teisė Migracijos teisė
 • Šeimos teisė Šeimos teisė
 • Paveldėjimo teisė Paveldėjimo teisė
 • Nekilnojamojo turto teisė Nekilnojamojo turto teisė
 • Statybos teisė Statybos teisė
 • Migracijos teisė

  Tiek Lietuvos piliečiams emigruojant į užsienį, tiek užsienio piliečiams siekiant įsikurti Lietuvoje, itin aktualios konsultacijos migracijos teisės srityje. Kontoros teisininkai padeda klientams vizų bei leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje gavimo klausimais, konsultuoja bei atstovauja Klientus Lietuvos Respublikos valstybinės valdžios ir valdymo bei savivaldos institucijose bei teikia teisinę pagalbą Lietuvos piliečiams, esančiams užsienyje bei bandantiems susitvarkyti teisines problemas, kilusias Lietuvoje.

  Plačiau

 • Šeimos teisė

  Kontoros teisininkai teikia teisines konsultacijas ir kitas teisines paslaugas visais šeimos teisės klausimais, pvz.: globa, rūpyba, įvaikinimas, tėvystės nustatymas arba nuginčijimas, skyrybos bendru sutuoktinių sutarimu arba dėl vieno sutuoktinio kaltės, išlaikymo (alimentų) priteisimas, išlaikymo dydžio sumažinimas, sutuoktinių turtinės ir neturtinės teisės ir pareigos, vedybų (ikivedybinės, povedybinės) sutartys, tėvų ir vaikų tarpusavio pareigos.

  Plačiau

 • Paveldėjimo teisė

  Kontoros teisininkai teikia teisines konsultacijas visais paveldėjimo klausimais: palikimo priėmimas (termino palikimui priimti atnaujinimas, palikimo priėmimas faktiškai valdant palikėjo turtą), palikimo priėmimas nepilnamečio, neveiksnaus asmens vardu, įpėdinių atsakomybė, privalomoji palikimo dalis, testamento nuginčijimas, testamentinė išskirtinė. Teisininkai parengia procesinius dokumentus, atstovauja Klientus teisme, notarų biuruose, antstolių kontorose.

  Plačiau

 • Nekilnojamojo turto teisė

  Kontoros teisininkai yra sukaupę ilgametę ir efektyvią patirtį, atstovaujant Klientų interesus ginčuose dėl nekilnojamojo turto privatizavimo, nuosavybės atkūrimo bei kitų nekilnojamojo turto įsigijimo būdų. Taip pat teikiame konsultacijas ir sutarčių projektų rengimo paslaugas šiose nekilnojamojo turto teisės srityse: pirkimas, pardavimas, nuoma, subnuoma, panauda, atidalijimas iš bendrosios nuosavybės, naudojimosi tvarkos nustatymas, hipoteka, ilgalaikė nuoma.

  Plačiau

 • Statybos teisė

  Kontoros teisininkai yra kvalifikuoti suteikti teisinę pagalbą, atstovaujant tiek rangovo, tiek subrangovo, tiek užsakovo interesus, pateikti šalių sudarytų sutarčių teisinį įvertinimą. Giname pažeistas Klientų teises teisme.

  Plačiau

 • Sutarčių teisė Sutarčių teisė
 • Skolų išieškojimas Skolų išieškojimas
 • Žalos atlyginimas Žalos atlyginimas
 • Bankų, draudimo, finansų teisė Bankų, draudimo, finansų teisė
 • Mokesčių, muitų teisė Mokesčių, muitų teisė
 • Kitos teisės sritys Kitos teisės sritys
 • Sutarčių teisė

  Kontoros teisininkai atstovauja Klientus derybose dėl sutarčių sudarymo, keitimo bei nutraukimo. Teikiamos konsultacijos šalių sutartinių teisių ir pareigų klausimais, išaiškinamos sutartinių pareigų nevykdymo pasekmės, pateikiamas parengtos sutarties teisinis įvertinimas arba rengiami sutarčių (pvz.: pirkimo-pardavimo, nuomos, panaudos, rentos, išlaikymo iki gyvos galvos, lizingo, jungtinės veiklos, taikos) projektai. Kontoros teisininkai atstovauja Klientus, ginant pažeistas sutartines teises dėl sutarčių nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

  Plačiau

 • Skolų išieškojimas

  Kontoros teisininkai teikia konsultacijas skolos įvykdymo užtikrinimo klausimais, teikia ieškinius dėl skolos išieškojimo, ruošia vekselius.

  Plačiau

 • Žalos atlyginimas

  Kontoros teisininkai ruošia pretenzijas dėl netinkamos kokybės prekių ar netinkamai įvykdytų darbų. Reikalaujame turtinės ar neturtinės žalos, tiek padarytos privačių asmenų, tiek padarytos valstybės institucijų neteisėtais veiksmais, atlyginimo. Giname pažeistas Klientų teises teisme.

  Plačiau

 • Bankų, draudimo, finansų teisė

  Kontoros teisininkai atstovauja Klientus bankuose, draudimo įmonėse, konsultuoja kreditavimo klausimais, sudarant įvairias finansines sutartis, pateikiant jų projektų teisinį įvertinimą, atstovaujant Klientus ginčuose, susijusiuose su draudimo teisiniais santykiais.

  Plačiau

 • Mokesčių, muitų teisė

  Kontoros teisininkai visapusiškai atstovauja Klientus pas mokesčių administratorių bei mokestinius ginčus nagrinėjančiose institucijose, tiek skundžiant minėtų institucijų veiksmus, tiek teikiant atsiliepimus. Kontoros teisininkai atstovauja Klientus mokestinių patikrinimų bei tyrimų metu, derybose, pasirašant susitarimus su mokesčių administratoriumi dėl mokesčių dydžio ir kitais klausimais. Be to, teikiame teisines konsultacijas muitų, akcizų, pelno mokesčio, pridėtinės vertės mokesčio bei gyventojų pajamų mokesčio deklaravimo klausimais.

  Plačiau

 • Kitos teisės sritys

  Kiekvieno Kliento problemos yra individualios, todėl visų teikiamų paslaugų nurodyti neįmanoma. Kontoros teisininkai įsigilina į Kliento problemas, jas analizuoja, įvertina ir pateikia efektyviausią sprendimo būdą.

  Plačiau

Dianos Višinskienės advokatų kontoros

Veiklos sritys

Profesionalūs teisininkai teikia konsultacijas, atstovauja visų instancijų teismuose, ikiteisminėse ginčų sprendimo procedūrose, arbitraže ir kituose alternatyviuose ginčų sprendimo procedūrose, derybose, valstybinės valdžios ir valdymo bei savivaldos institucijose bei teikia teisines paslaugas visose pagrindinėse teisės srityse