Naudingi straipsniai

Čia rasite naudingos informacijos advokatų, teismų sprendimų ir kitomis temomis.

Užsukite į svetainę dažiau ir gaukite vertingas naujienas pirmieji

Buto keitimas sudarius žodinę panaudos sutartį

Klausimas: Su dukra ir jos šeima gyvenu keturių kambarių bute. Butas yra mano nuosavybė. Kol dar buvo negimę anūkai, visi sutarėme gana draugiškai, tačiau vėliau mūsų santykiai tik prastėjo. Ar turiu teisę keisti butą, ar nepažeidžiu dukters ir jos mažamečių vaikų interesų?

Specialistų komentaras:

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.37 str. 1 d. numatyta, kad nuosavybės teisė – tai teisė savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų, valdyti, naudoti nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti. Vis dėlto, Jūs esate apribojusi savo nuosavybės teisę, kadangi dukrai su šeima neatlygintinai leidote naudotis butu (tarp Jūsų susiklosčiusius santykius galime teisiškai kvalifikuoti kaip žodinę neterminuotą panaudos sutartį). Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.642 str. 1 d. numatyta, kad kiekviena daikto neatlygintinio naudojimo sutarties šalis bet kada turi teisę nutraukti neterminuotą panaudos sutartį, įspėjusi apie tai kitą šalį prieš tris mėnesius, jeigu sutartis nenustato kitokio termino. Taigi, Jūs turite pranešti dukrai, kad ji per tris mėnesius išsikeltų iš Jums nuosavybės teise priklausančio buto. Dukrai neišsikėlus gražiuoju, Jūs turėsite teisę kreiptis į teismą dėl dukters ir jos šeimos iškeldinimo.