Naudingi straipsniai

Čia rasite naudingos informacijos advokatų, teismų sprendimų ir kitomis temomis.

Užsukite į svetainę dažiau ir gaukite vertingas naujienas pirmieji

Paskolos sutartis ir skolos išieškojimas

Klausimas: Lietuvoje buvo sudaryta paskolos sutartis, bet pinigai negrąžinti, todėl buvo kreiptasi į teismą. Teismas priėmė sprendimą, kad skola privalo būti gražinta, bet jis nevykdomas, o atsakovai šiuo metu gyvena Didžiojoje Britanijoje. Kaip išsiieškoti skolą?

Specialistų komentaras:

Lietuvos Respublikos teismų sprendimai savaime neįgyja teisinės galios už savo valstybės ribų ir negali būti pradėti vykdyti kitos valstybės teritorijoje. Tam, kad vienos valstybės teismo sprendimas, kurį būtina vykdyti kitos valstybės teritorijoje (nes ten, pavyzdžiui, gyvena skolininkas, ten yra jo turtas ar pan.), būtų pradėtas vykdyti, būtina dar viena procedūra, t. y. to teismo sprendimo pripažinimas ir leidimas jį vykdyti arba Europos mokėjimo įsakymo išdavimo procedūra.
Teismo sprendimo pripažinimo procedūrą kitose Europos Sąjungos šalyse numato Europos Sąjungos išleidžiami teisės aktai. Jūsų atveju dėl priteistos skolos pripažinimo kitoje valstybėje narėje numato Europos Sąjungos Tarybos reglamentas (EB) Nr. 44/2001. Remiantis šiuo reglamentu, Jums reikia pateikti prašymą dėl teismo sprendimo pripažinimo tos valstybės narės teismui, kurioje šiuo metu gyvena skolininkas. Prašymo pateikimo procedūrą reglamentuoja valstybės narės, kurioje prašoma vykdyti sprendimą, įstatymai ir šis reglamentas.
Europos mokėjimo įsakymą išduoda valstybės teismas, kurį nurodo Europos Sąjungos Tarybos reglamentas (EB) Nr. 44/2001. Jūsų atveju tai bus Jungtinės Karalystės teismas, pagal skolininko gyvenamąją vietą. Teismui išdavus Europos mokėjimo įsakymą, jis prilygs tos valstybės teismų sprendimams ir taps privalomas vykdyti.
Valstybės narės teismui pripažinus teismo sprendimą arba gavus Europos mokėjimo įsakymą tos valstybės narės kompetentingoms vykdymo institucijoms reikia pateikti šį bei kitus dokumentus, kad būtų pradėtas jūsų skolos išieškojimas.