Naudingi straipsniai

Čia rasite naudingos informacijos advokatų, teismų sprendimų ir kitomis temomis.

Užsukite į svetainę dažiau ir gaukite vertingas naujienas pirmieji

Teismas tenkino advokatės Dianos Višinskienės prašymą kreiptis į LR Konstitucinį teismą

Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmuose nagrinėjamoje civilinėje byloje Teismas nusprendė tenkinti ieškovo atstovės advokatės Dianos Višinskienės prašymą ir kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo (2017 m. lapkričio 23 d. redakcija, TAR, 2017-12-07, Nr. 19742) 5 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punkto nuostatos „Pirmumo teisę įsigyti privačią žemės ūkio paskirties žemę už tą kainą, už kurią ji parduodama, ir kitomis tokiomis pačiomis sąlygomis, išskyrus atvejus, kai ji parduodama iš viešųjų varžytinių, šia eilės tvarka turi: <....>; 2) parduodamo žemės sklypo naudotojas naudojęs šią žemę žemės ūkio veiklai ne mažiau kaip vienus metus pagal Nekilnojamojo turto registre šiam laikotarpiui įregistruotą sutartį (sutartis), išskyrus neatlygintinio naudojimosi daiktu (panaudos) sutartį, <....>, – jeigu jis, būdamas fizinis asmuo, Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo nustatyta tvarka yra įregistravęs ūkininko ūkį <....>; 3) asmuo, nuosavybės teise turintis žemės ūkio paskirties žemės sklypą, kuris ribojasi su parduodamu žemės ūkio paskirties žemės sklypu, – jeigu jis, būdamas fizinis asmuo, Ūkininko ūkio įstatymo nustatyta tvarka yra įregistravęs ūkininko ūkį <....>, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymas (2017 m. lapkričio 23 d. redakcija), nustatydamas asmenų, kurie turi pirmenybės teisę įsigyti žemės ūkio paskirties žemės sklypus eilę, parduodamo žemės sklypo naudotoją, kuris naudojo šią žemę žemės ūkio veiklai ne mažiau kaip vienus metus pagal Nekilnojamojo turto registre šiam laikotarpiui įregistruotą sutartį ir asmenis, nuosavybės teise turinčius žemės ūkio paskirties žemės sklypą, kuris ribojasi su parduodamu žemės ūkio paskirties žemės sklypu, išskiria į atskiras kategorijas (5 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktai) ir numato, kad žemės sklypo naudotojas yra aukštesnės eilės pirmumo teisę turintis asmuo už asmenį nuosavybės teise turintį žemės ūkio paskirties žemės sklypą, kuris ribojasi su parduodamu žemės ūkio paskirties žemės sklypu.

Teismas pritarė advokatės Dianos Višinskienės pozicijai, kad žemės naudotojas ir kaimyninio žemės ūkio paskirties žemės sklypo savininkas neturi tokio pobūdžio ir apimties skirtumų, kad nevienodas jų traktavimas būtų pateisinamas, nes abiem atvejais fizinis asmuo, Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo nustatyta tvarka turi būti įregistravęs ūkininko ūkį ir žemę naudoti žemės ūkio veiklai. Tarp šių asmenų neegzistuoja akivaizdūs teisinės padėties skirtumai, kad nevienodas traktavimas būtų objektyviai pateisinamas.

Atsižvelgiant į tai, kad Teismui kilo abejonių, ar Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta pirmumo teisės įsigyti parduodamą žemės ūkio paskirties žemės sklypą eilė atitinka minėto įstatymo 1 straipsnyje įtvirtintiems siekiamiems tikslams (sudaryti sąlygas racionaliai tvarkomoms žemės valdoms suformuoti ir žemės konsolidacijai, skatinti racionalų žemės ūkio paskirties žemės naudojimą), buvo nuspręsta sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį teismą.